top of page

contractenrecht

Een mooie samenwerking in het vooruitzicht?

Of een mede-contractant die zijn plichten niet nakomt?

Wij zijn graag ter beschikking om u te helpen bij het opstellen van  burgerlijke en commerciële contracten en eventueel

het voeren van de onderhandelingen.

U schetst ons de context en wij komen met ontwerpen, op maat van de sector.

Ook aangaande betwistingen in de uitvoering van contracten,

de afdwingbaarheid, etc. kunnen wij u bijstaan.

Onder meer: IT-contracten, aannemings- en bouwcontracten, managementovereenkomsten, bewaargevingsovereenkomsten, kanscontracten, lastgeving (volmachten), (ver)koopcontracten en leasingovereenkomsten.

Vragen omtrent verkoopconcessies: eenzijdige beëindiging, opzeggingstermijn, opzeggingsvergoeding, de billijke bijkomende vergoeding en onderconcessie. Rechten en plichten van de concessiehouder en concessiegever. 


Beëindiging en verbreking van contracten, vorderingen in schadevergoedingen.

bottom of page