top of page

erfenissen en nalatenschappen

Een overlijden?

Een testament dat mogelijk vervalst is? U kunt dit laten onderzoeken door een forensisch schriftdeskundige. 

Wij weten waar u op moet letten.

Wenst u te weten waar u recht op heeft in het kader van een correcte verdeling van het vermogen van de overledene, contacteer ons. Houdt de notaris wel voldoende rekening met uw reservataire deel? Ouders kunnen hun kinderen bijvoorbeeld immers niet volledig onterven.

Wij assisteren u bij de contacten met de notaris, argumentatie in uw voordeel bij de vereffening-verdeling.

Indien nodig kan ten aanzien van personen die handelingsonbekwaam zijn een aanstelling van een bewindvoerder over die persoon en diens goederen worden overwogen. Dit heeft diverse voor- en nadelen.

Wij bespreken met u de concrete gevolgen.

Verdwenen gelden voorafgaandelijk aan het overlijden?

U kunt een strafklacht, al dan niet met burgerlijke partijstelling overwegen. Wij bereiden samen met u het volledige dossier voor, om maximale slaagkansen te kunnen hebben.

bottom of page