top of page

Vennootschappenrecht

U wil een vennootschap oprichten?

Wij staan u bij met de juiste keuze van de vennootschapsvorm.

Met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijven de volgende vormen met rechtspersoonlijkheid over:

  • de vennootschap onder firma, afgekort VOF;

  • de commanditaire vennootschap, afgekort CommV;

  • de besloten vennootschap, afgekort BV;

  • de coöperatieve vennootschap, afgekort CV;

  • de naamloze vennootschap, afgekort NV;

  • de Europese vennootschap, afgekort SE;

  • de Europese coöperatieve vennootschap, afgekort SCE;

  • het Europees economisch samenwerkingsverband, afgekort EESV. 

De maatschap blijft over als vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid.

Bij de oprichting van de vennootschap staan wij u ook bij met het afsluiten van een aandeelhoudersovereenkomst op maat met uw mede-vennoten, teneinde een de krijtlijnen van uw toekomstige samenwerking degelijk vast te leggen.

Vragen omtrent reeds bestaande vennootschappen?

U kunt bij ons terecht voor alle vennootschapsrechtelijke aangelegenheden zoals ontbinding, overname, fusie, aandelenverkoop, ontslag en benoeming bestuurders, alarmbelprocedure, kapitaalsverhoging, statutenwijzigingen, conflicten met aandeelhouders, verplaatsing zetel, etc.​

En uiteraard het in overeenstemming brengen van uw huidige vennootschap met het voormelde nieuwe Wetboek. Bestaande vennootschappen dienen zich aan te passen voor
1 januari 2024.

Ook de oprichtersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van
de vennoten en bestuurders kunnen door ons worden behandeld.

bottom of page