top of page

Particuliere schulden en
collectieve schuldenregeling

Geconfronteerd met aanmaningen en deurwaarders weten mensen slechts zelden dat er wel degelijk oplossingen zijn.

Mogelijk betaalt men al jaren meer dan wettelijk beslagbaar is

en bovendien ook ethisch niet meer aanvaardbaar is.

Wij wijzen u de weg en zorgen desgevallend voor een aanvraag van de procedure collectieve schuldenregeling.

Evenals bijstand bij het aanvragen van afbetalingsplannen en onderhandelingen met de FOD Financiën, openbare en

private schuldeisers.

Ook wanneer u de verhouding met uw schuldbemiddelaar wenst te bespreken, om te zien of er verbetering mogelijk is. Of wanneer u de indruk heeft dat de schuldbemiddeling langer zal duren dan de wettelijke termijnen van vijf en zeven jaren.

U staat er niet alleen voor.

bottom of page