top of page

STRAFRECHT

Geconfronteerd met het strafrecht is juridische bijstand van

bij aanvang meer dan aangewezen.

Van bij het eerste verhoor (Salduz), het inkijken van
het strafdossier, het desgevallend vragen van onderzoekshandelingen. Ook tijdens het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek kunnen stappen worden ondernomen die het uiteindelijke resultaat ernstig kunnen beïnvloeden.

 

De advocaat zal met kennis van zaken inzage nemen in

het strafdossier, contact nemen met de onderzoeksrechter en het parket en u bijstaan bij de raadkamer, kamer van inbeschuldigingstelling of voor de correctionele rechtbank

Indien u slachtoffer bent van een misdrijf: overtreding, wanbedrijf of misdaad, kunt u overwegen een strafklacht bij de Procureur des Konings neer te leggen. Of een strafklacht met burgerlijke partijstelling bij een onderzoeksrechter.

In geval van rechtsbijstand heeft u recht op een vrije keuze van uw advocaat. U kunt eenvoudig meedelen aan uw verzekeraar door welke advocaat u vertegenwoordigd wil worden en 
de verzekeraar dient dit te aanvaarden. De verzekeraar staat dan ook in voor onze kosten en erelonen. Maak u geen zorgen, deze administratie wordt rechtstreeks afgehandeld tussen uw advocaat en de verzekeraar.

Wij raden u ten zeerste aan om van bij het begin een advocaat te raadplegen om te kunnen zien of er nuttige stappen kunnen worden ondernomen. Dit kan het uiteindelijke resultaat immers ernstig beïnvloeden.

bottom of page