top of page

verkeersrecht

U dient te verschijnen voor de Politierechtbank?

Wij helpen u graag verder en informeren u omtrent de mogelijke boetes en / of het mogelijke verval van het recht tot sturen.

Al dan niet afhankelijk gemaakt van proeven en examens.

Wij gaan het strafdossier voor u inkijken ter griffie van de Politierechtbank, waarvan u vervolgens een kopie bekomt per e-mail. Daarna nodigen we u uit ter bespreking waarbij uw verhaal juridisch wordt onderbouwd, opdat u voor de politierechter de beste verdediging krijgt.

Of in geval van het slachtoffer, uw kansen op recuperatie van een schadevergoeding te maximaliseren.

Wij staan u ook bij in de contacten met de verzekering. Houd er rekening mee dat uw verzekeraar omtrent uw schadegeval een belangenconflict kan hebben, waardoor het altijd nuttig is advies te vragen aan een advocaat, alvorens in te stemmen met voorstellen van uw verzekeraar.

Het verkeersrecht is meer dan een parkeerovertreding of voorrang van rechts.  Inzake technische uitrusting van de wagen. intrekking rijbewijs en rijexamens, rijden onder invloed, verzekeringen, inbreuken op wegverkeersreglement; bekwaamheid tot sturen en verval van het recht; lading en overbelasting; lage emissiezone; verkeersagressie; rijvaardigheden en andere waarin wij u kunnen bijstaan.

In geval van rechtsbijstand heeft u recht op een vrije keuze van uw advocaat. U kunt eenvoudig meedelen aan uw verzekeraar door welke advocaat u vertegenwoordigd wil worden en
de verzekeraar dient dit te aanvaarden.

De verzekeraar staat dan ook in voor onze kosten en erelonen.

Maak u geen zorgen, deze administratie wordt rechtstreeks afgehandeld tussen uw advocaat en de verzekeraar.

 

bottom of page