top of page

Woninghuur en handelshuur

Conflict met uw huisbaas?

Een nieuwe handelszaak beginnen en u krijgt tientallen pagina's overeenkomsten ter ondertekening van de eigenaar van

het gebouw?

Men verplicht u om een borgstellingsovereenkomst
te ondertekenen?

Contacteer ons en zorg dat u weet waar u aan begint.

Hoe vroeger wij worden geraadpleegd, des te beter kunnen problemen vermeden worden.

Als het toch fout loopt staan we u graag bij voor
het Vredegerecht. Dit kan trouwens per verzoekschrift, zo spaart u de kosten van dagvaarding uit. U kunt ook eerst een minnelijke oproeping verzoeken aan de Vrederechter, waarbij partijen vrijblijvend worden opgeroepen om te verschijnen voor de Vrederechter. Die dan zal trachten te bemiddelen en desgevallend een akkoord zal proberen te bereiken. Een akkoord kan daarna de waarde van een vonnis krijgen.

U kunt in elk geval bij ons terecht omtrent plaatsbeschrijvingen, huurovereenkomsten, hernieuwing handelshuur, beëindiging van de overeenkomst. Opzegtermijnen bij overeenkomsten van
korte duur en lange duur.

 

Verbouwingswerken, verkoop van een verhuurd pand, etc.

Welke rechten en plichten heeft de huurder?

Waar dient de verhuurder op te letten? Welke nuttige acties kan u ondernemen als uw huurder niet stipt betaalt?

Wat als uw huisbaas het pand wil verkopen?

Uw rechtspositie verschilt telkens. Wij adviseren u graag
ter zake, geheel vrijblijvend.

bottom of page