top of page

faillissementsrecht, PGR (WCO) en beslagrecht

Indien u financiële moeilijkheden kent als ondernemer, of u bent schuldeiser, wij staan u bij met concreet en praktijkgericht advies.

Met inbegrip van het starten van een procedure WCO, thans PGR, procedure gerechtelijk akkoord, via de oorspronkelijke

Wet continuïteit ondernemingen om bescherming te krijgen tegen schuldeisers via een overdracht onder gerechtelijk gezag,

een collectief akkoord of een reorganisatieplan met kwijtschelding van schulden.

Evenals het neerleggen van de boeken, aangifte van schuldvorderingen en betwistingen met schuldeisers

en / of curatoren.

Ook indien u zich zorgen maakt omtrent uw aansprakelijkheid of iemand aansprakelijk meent te kunnen stellen, contacteer ons voor een vrijblijvend advies.

Adviseringen omtrent borgstellingen, kwijtscheldingen, beroepsverbod, eigendomsvoorbehouden.

Bijstand ten aanzien van de curator.

Aangaande het beslagrecht kunnen wij u bijstaan bij het leggen van bewarend beslag en uitvoerend beslag op roerende goederen, onroerende goederen en bij derden zoals een bankinstelling.

Een gedegen kennis van het beslagrecht maakt vaak het verschil bij de kans op recuperatie van een schuldvordering.

 

Wist u bijvoorbeeld dat u op basis van een niet-geprotesteerde factuur, waarvan de vervaltermijn is verstreken en na tevergeefse ingebrekestelling, bewarend beslag kunt leggen op de bankrekening van uw schuldenaar?

En dat zowel schuldeiser als schuldenaar een zeer actieve rol kunnen spelen bij de uitvoerende beslagprocedures, zoals bv. een onderhandse verkoop van een onroerend goed kunnen voorstellen in geval een interessante kandidaat-koper werd gevonden?

 

Waardoor niet eenvoudigweg een openbare verkoop dient

te worden afgewacht.
 

bottom of page