top of page
  • AVvocato

Foutieve afrekening van de syndicus? Hier leest u wat te doen.

Let op: wanneer een algemene vergadering de rekeningen voorgesteld door de syndicus goedkeurt en deze beslissing niet binnen de wettelijke termijn bij de rechtbank aangevochten wordt, wordt deze beslissing definitief.


(Vred. Brussel 16 maart 2007, T.App. 2008, 41.)


U kunt dus niet volstaan met eenvoudig protest via e-mail of brieven.


Zelfs niet als de afrekening niet beantwoordt aan het reglement van mede-eigendom en fouten bevat.

(Vred. Etterbeek 30 december 2010, T.App. 2012/2, 55.)


Dan nog wordt een dergelijke afrekening aldus definitief en invorderbaar.


De individuele mede-eigenaar die zich geconfronteerd ziet met een vordering in betaling van kosten en nalaat de afrekening in rechte en binnen de wettelijke termijn aan te vechten, kan zich er dus niet toe beperken om de opvraging alsnog te betwisten en rechtvaardigingstukken op te vragen.


(Rb. Antwerpen 7 januari 2005, T.App. 2008, 56.)


Contacteer ons gerust voor meer informatie en / of bijstand.


Andreas Verbraeken,


Advocaat – Attorney at law


Belgiëlei 173-8


2018 Antwerpen BELGIE T: +32/(0)3/369.88.43


F: +32/(0)3/369.37.12


Skype: andreas.verbraeken
0 opmerkingen

Commenti


bottom of page