top of page
 • AVvocato

Laat uw facturen ten aanzien van ondernemingen niet onbetaald: invordering onbetwiste geldschulden

Invordering onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen: een buitenkans op invordering van uw facturen, zonder dat een klassieke (kostelijke) gerechtelijke procedure dient te worden doorlopen!


Een kort en bondig overzicht van de stappen:


 • Cliënt stuurt onbetaalde en onbetwiste facturen door aan de advocaat;

 • Advocaat contacteert deurwaarder en bezorgt de stukken, art. 1394/20 Ger. W. Als er betwisting is, dient de advocaat te weigeren;

 • Deurwaarder betekent aanmaning aan de schuldenaar, ar. 1384/21 Ger. W. Termijn van één maand begint dan te lopen;

 • Mogelijke reacties schuldenaar: • De schuldenaar kan de vordering betwisten via formulier: dan stopt de procedure en dient alsnog te worden gedagvaard; • De schuldenaar kan afbetalingsfaciliteiten vragen via formulier, vb. uitstel van betaling. mits akkoord van de schuldeiser wordt de procedure tijdelijk opgeschort; • De schuldenaar kan betalen: dan stopt de procedure eveneens; • De schuldenaar reageert niet: dan gaat de volgende fase in werking;

 • Ten vroegste acht dagen na verstrijken van de voormelde termijn van één maand stelt de deurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting op, art. 1394/24, § 1 Ger. W., mogelijkheden: • Ofwel dat geen reactie werd ontvangen van de schuldenaar; • Ofwel dat de betalingsfaciliteiten niet werden nagekomen;

 • De gerechtsdeurwaarder vraagt de uitvoerbaarheid van het proces-verbaal van niet-betwisting aan een magistraat die de wettelijke voorwaarden enkel marginaal mag toetsen;

 • Als uitvoerbaar wordt verklaard kunnen uitvoerende beslagprocedures worden aangevat;

 • Deze kunnen enkel nog worden geschorst indien de schuldenaar alsnog een gerechtelijke procedure aanvat.

 • Betekening pv niet-betwisting met bevel tot betalen;

 • Uitvoerende beslagprocedures mogelijk vb. uitvoerend roerend beslag = verkoop goederen schuldenaar of uitvoerend onroerend beslag = verkoop onroerend goed schuldenaar:

Al deze kosten kunnen verhaald worden op de schuldenaar indien vordering terecht is.

Als men dus solvabel is, dan moet men als ondernemer niet twijfelen om de procedure te starten.

Hoe sneller de schuldenaar betaalt, hoe minder kosten door uw onderneming moeten worden voorgeschoten en dus ook hoe minder de schuldenaar uiteindelijk zal moeten betalen.

Gedurende de procedure wordt contact gehouden door uw advocaat met de deurwaarder.

Begin er vandaag aan, niet morgen!


Mr. Andreas Verbraeken & Team

Advocaat - Attorney at law

Belgiëlei 173-8 2018 Antwerp Belgium

Tel.: +32 (0) 3 369 88 43

Fax.: + 32 (0) 3 369 37 12

0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page