top of page
 • AVvocato

Overzicht Wetboek Vennootschappen en Verenigingen WVV

Op donderdag 28 februari 2019 keurde de Kamer het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goed. Het wetboek bevat een grondige modernisering van het Belgische vennootschapsrecht en trad in werking op 1 mei 2019.


Het wetboek is op bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen van toepassing sinds 1 januari 2020.


De statuten moeten in overeenstemming gebracht worden met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na de voormelde datum van 1 januari 2020, tenzij deze statutenwijziging voortvloeit uit de toepassing van het toegestane kapitaal, de uitoefening van inschrijvingsrechten of de conversie van converteerbare obligaties.


In ieder geval moeten de statuten uiterlijk op 1 januari 2024 met de bepalingen van het WVV in overeenstemming worden gebracht. De leden van het bestuursorgaan zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap, vereniging of stichting, of door derden ten gevolge van de niet-nakoming van deze verplichting.

1. De BVBA werd hervormd tot de BV met zeer grote statutaire vrijheden


Wij kunnen u helpen met onder meer:

 • aanpassing statuten aan het feit dat een BV geen kapitaalvereiste meer zal kennen;

 • optimalisatie bestuurdersaansprakelijkheid, met plafonnering;

 • nieuwe mogelijkheden herorganisatie bestuur zelf: versteviging of verzwakking positie zaakvoerder ten aanzien van de vennoten;

 • versoepeling overdraagbaarheid aandelen;

 • introductie meervoudig stemrecht op het niveau van de algemene vergadering;

 • vernieuwde geschillenregeling tussen vennoten;

 • optimalisatie uitkering dividenden.

2. De NV werd een gesofisticeerde samenwerkingsvorm

Ook hier kunnen wij u bijstaan voor bijvoorbeeld:

 • organisatie regels omtrent bestuur: monistisch, duaal of enige bestuurder;

 • optimalisatie met meervoudig stemrecht, stemrechtloze aandelen e.a.;

 • dubbel stemrecht in intra-group transacties of familiaal vermogensplanning;

 • aandeelhoudersovereenkomsten voor aantrekken financiële middelen met optimaal behoud controle vennootschap.

Ons team staat klaar voor al uw vragen!


AVvocato Advocatenkantoor

Belgiëlei 173-8

2018 Antwerpen BELGIE info@avvocato.be

T: +32/(0)3/369.88.43

F: +32/(0)3/369.37.12

0 opmerkingen

Comments


bottom of page