top of page
  • AVvocato

Persoonlijk failliet verklaard? Vraag tijdig om een kwijtschelding van uw schulden!

Als u persoonlijk failliet bent verklaard, kunt u de kwijtschelding vragen voor alle schulden overeenkomstig de artikelen XX.173-174 WER.


De kwijtschelding wordt toegekend wanneer de gefailleerde tijdig verzoek daartoe indient.

Dit is bij de aangifte van het faillissement of uiterlijk binnen drie maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis.


Elke belanghebbende, met inbegrip van de curator en het openbaar ministerie, kunnen zich evenwel verzetten tegen de kwijtschelding.


Zij moeten daartoe wel het bewijs leveren dat de gefailleerde kennelijk grove fouten heeft begaan die hebben bijgedragen tot het faillissement.


Enkele voorbeelden (niet exhaustief) van dergelijke grove fouten:

  • het verduisteren van goederen of gelden of het organiseren van zijn insolvabiliteit;(Gent 21 december 2000, TBH 2001, 739.)

  • het verderzetten van een zwaar deficitaire onderneming ten nadele van de schuldeisers; (Brussel 15 november 2007, JLMB 2009, 305.)

  • de afwezigheid van elke vorm van boekhouding of het voeren van een onvolledige boekhouding; (Luik 21 mei 2010, JLMB 2011, 180, JDSC 2011, 183, noot M. DELVAUX.)

  • de systematische niet betaling van fiscale en sociale lasten als bewust gekozen wijze om de onderneming te financieren. (Luik 11 mei 2001, JT 2002, 194. Kh. Luik 5 april 2000, JLMB 2001, 395.)

Bent u zelf getrouwd of wettelijk samenwonend? In positief geval speelt zo mogelijk art. XX.174 WER.

Contacteer ons gerust voor meer informatie en / of bijstand.


Andreas Verbraeken, Advocaat – Attorney at law

Belgiëlei 173-8

2018 Antwerpen BELGIE T: +32/(0)3/369.88.43

F: +32/(0)3/369.37.12

Skype: andreas.verbraeken

0 opmerkingen

Comments


bottom of page