top of page
  • AVvocato

Beherend vennoot in een Comm.V? U bent onbeperkt aansprakelijk. Ook in geval van faillissement.

Als beherend vennoot staat u tegenover derden persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk in voor de schulden van de vennootschap.


De onbeperkt en hoofdelijke gehoudenheid betreft alle verbintenissen, ongeacht of ze voortvloeien uit een overeenkomst of uit de wet.


Belangrijke nuancering is wel dat in de rechtspraak wordt geoordeeld dat de beherende vennoten niet hoofdelijk en onbeperkt gehouden zijn ten aanzien van de Comm.V, maar enkel tegenover de schuldeisers van de vennootschap.


(Antwerpen 15 februari 2007, T.B.H. 2007, 368, noot DE WULF.)


De curator van de failliet verklaarde vennootschap kan zich bijgevolg niet wenden tot de beherende vennoten voor de betaling van alle schulden van de vennootschap.


Het is vaste cassatierechtspraak dat het faillissement van de vennootschap ook meebrengt dat de vennoten persoonlijk aan de voorwaarden voor het faillissement voldoen.


(Cass. 19 december 2008, R.A.B.G. 2009, 25, noot VAN GERVEN, R.W. 2008-09.)


Het faillissement van de vennoten moet wel bij afzonderlijk vonnis worden uitgesproken.


(Kh. Namen 30 januari 1992, J.T. 1992,443.)


Naar aanleiding van het faillissement van de Comm.V, dat het faillissement van de beherende vennoten impliceert, ontstaan afzonderlijke boedels.

De vennootschapsschuldeisers kunnen zowel uitwinnen op de boedel van de vennootschap als op de boedel van de beherende vennoten.


(Luik 28 november 2002, R.P.S. 2003, nr. 6894, 324.)

De kans is met andere woorden reëel dat bij uitspraak van het faillissement van de vennootschap, u meteen ook persoonlijk failliet zult worden verklaard.

De wet maakt het wel mogelijk dat ook bijvoorbeeld de vennoten toegang krijgen tot een andere insolventieprocedure (bv. de gerechtelijke reorganisatie). Er zijn dus nog vele opties om zich te verweren.

Het kan gebeuren dat u bij faillissement van de vennootschap toch niet onmiddellijk ook persoonlijk mede failliet wordt verklaard. En dat de schuldeisers van de vennootschap zich vervolgens tot u persoonlijk richten. Wanneer u zelf onvermogend bent, niet bij machte om alle schulden van de vennootschap en u persoonlijk te betalen, kan u alsnog trachten de boeken neer te leggen van u persoonlijk.


Dit dan in uw hoedanigheid van zaakvoerder van de alsdan failliete vennootschap, in acht genomen de schulden van de vennootschap die uitstralen naar u persoonlijk.


De wet voorziet immers dat een faillissement mogelijk is voor ondernemingen. En onder ondernemingen valt ook: iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent.


Vervolgens kunt u de kwijtschelding van uw schulden verzoeken. Vroeger de verschoonbaarheid genoemd. Om alsnog van alle schulden bevrijd te worden.


U begrijpt dat de onbeperkte aansprakelijkheid als beherend vennoot in de Comm.V steeds een risico inhoudt. Vandaar raden wij steeds aan een vennootschap op te richten met een beperkte aansprakelijkheid van de bestuurders en vennoten: bv. de BV en de NV.


Contacteer ons gerust voor meer informatie en / of bijstand.


Andreas Verbraeken,

Advocaat – Attorney at law

Belgiëlei 173-8

2018 Antwerpen BELGIE T: +32/(0)3/369.88.43

F: +32/(0)3/369.37.12

Skype: andreas.verbraeken

1 opmerking

1 Comment


Geachte

Ik heb mijn boeken neergelegd in 2013 Kunnen mijn vorige schuldeisers (partena)van mijn vorige eenmanszaak mijn schulden invorderen van mijn comm.v

Like
bottom of page